• A-6 ~Control Units

    A-6 ~ Valdymo blokai

    Valdymo bloko mazgas yra dviejų ar daugiau valdymo strypų, išdėstytų per išsiplėtimo jungtį nuo flanšo iki flanšo, sistema, siekiant sumažinti galimą išsiplėtimo jungties žalą, kurią sukelia per didelis dujotiekio judėjimas. Valdymo strypų sąrankos yra nustatomos maksimaliai leidžiamame jungties išsiplėtime ir (arba) susitraukime, ir jos sugers statinio slėgio jėgą, susidariusią plėtimosi jungtyje. Tokiu būdu naudojant, jie yra papildomas saugos faktorius, sumažinantis galimą išsiplėtimo jungties gedimą ir galimą įrangos pažeidimą. Valdymo blokai tinkamai apsaugos jungtis, tačiau vartotojas turėtų būti tikras, kad vamzdžio flanšo stipris yra pakankamas, kad atlaikytų visą galimą jėgą.